14 Ekim 2011 Cuma

türkler bir kürt aşiretidir :-)

türkler bir kürt aşiretidir. dağda yürürken tark-turk sesleri çıkardıkları için adı türk olarak kalmış olan bu aşiret, orta asya'da henüz göçebe haldeyken maalesef asimile olmuştur..

vakti zamanda yüce med devleti, bu aşireti orta asya'dan anadolu'ya getirip ulusal bilinç aşılamaya çalıştıysa da, o zaman at üstünde koşturan bozkır kürtleri bu durumu farkedemediler.. 1071 yılında ape alparslan durumun farkına vardıysa da artık çok geç kalmışlardı:-))

bu aşiretin ulu reisi de bilge kağan olmayıp, promestus'un girişimi öncesi tanrılardan çaldığı kımızı pardon ateşi içerek kendinden geçen demirci kawa'dır:-)
..............
ulu bilge demirci kawa, zalim dehaq'ı öldürdüğü günden bir kaç gün sonrasında kendi kendine düşünüyordu:

yüce kürt yurdu olan mezopotamya'da değişen iklim bazı aşiretlerin yaşam koşullarını zorluyordu, zaten dehaq olayından sonra mezopotamya'nın pek tadı-tuzu da kalmamıştı:-) bilge kawa o gün bazı aşiretleri orta asya'ya gönderme kararı aldı..

bugün türk olarak bilinen, çetin koşullara dayanıklı, içinden atıl kÜrt tarkan, kara murat gibi nice cevherler çıkaran bu cengaver kürt aşireti, işte o zaman orta asya'ya göç etti.. gerçek adı 'dede korkürt' olan dede korkut kürt anlatı geleneğinin bu aşiret içindeki önemli temsilcilerindendir..

eskiden 'kartan' olarak bilinen atıl kÜrt tarkan; türklerin kökenlerindeki önemli kürt izlerinden biridir. kürt kelimesi zamanla kurt'a dönüşmüş ve bozkır kürtleri arasında sembolleşmiştir.. bugün kürt olmadığını iddia eden bölücü, etnik milliyetçi türk unsurları bile, hala kurt'u sembol olarak kullanmaktadır.. oysa kurt; mezopotamya'da kürtlerin yaşadığı vahşi doğayı hatırlatan bir semboldür. bu da türklerin kürt olduğunu gösteren ikinci bilimsel kanıttır:-)

yine; kürtlerin ulusal bayramı olan newroz geleneğinin, türkler arasında da binlerce yıldır "nevruz" adıyla devam etmesi, türklerin kökenlerinin kürt olması hususunda üçüncü bir kanıt niteliğini temsil ediyor..

bugün konuşulan haliyle içinde binlerce kürtçe kelime olan türkçe dili de kürtçe'nin fazla gelişememiş bir lehçesi olarak kalmıştır..

türklerin ayrı bir halk olduğunu iddia eden bazı bölücü unsurlar, iç ve dış mihrakların desteğiyle bu gerçekleri ters-yüz etseler de, biz kahraman kürtler birlik ve beraberlik içinde yaşayacağız.. adımız türk-kürt-laz-çerkez olsa da hepimiz yüce kürt milletinin bir ferdi olduğumuzu unutmamalıyız..

özetlersek; eski kürt efsanelerinde tırkolar olarak bilinen türkler gerçekte bir kürt aşiretidir. dağda yürürken tark-turk sesleri çıkaran bu aşiret zamanla türk adını alıp orta asya'da asimile oldu..

gerçekleri öğrenmek herkesin hakkı:-))

erkürt yöntem / trt haber

Hiç yorum yok:

Resim

Resim

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı